Varför lyckas vi inte minska våra sopor?

Vi är duktiga på källsortering och de flesta av oss inser att vi behöver minska vårt avfall. Men varför går det så långsamt?

Medverkande i videon:

Källor: